ประกาศรายชื่อผู้สมัครร้านค้าภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เรื่อง เชิญชวนบุคคลทั่วไป ร้านอาหาร เข้าร่วมแข่งขันการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ยินดีกับความสำเร็จ พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานผู้มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ แต่ละแผนกเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้