กีฬาสีภายในสถานศึกษา 2566
“ล้านคำชมของหมื่นผู้คน ไม่อาจเทียบหนึ่งคำติติงของคนที่เรานับถือ”
“ทุกความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตมากกว่าเดิม”
“ต้องเชื่อว่าเราทำได้ กล้าที่จะลงมือทำแล้วจะได้คำตอบว่ามันทำได้จริงๆ”
“รกคนดีกว่ารกหญ้า แต่ถ้าคนไม่เข้าท่า รกหญ้าดีกว่ารกคน”
“การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะตัวของเราเองเท่านั้น”
“งานบางอย่างอาจจะยาก แต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้”
“จงนำคำดูถูกมาเป็นแรงผลักดัน ทำให้เราเก่งขึ้น และชนะคำดูถูกเหล่านั้น ด้วยการกระทำ”
วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 44/2566 เรื่อง พิธีวางถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร