เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคดอกคำใต้ เข้าร่วมโครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปีที่ 10 Cabling & Networking Contest (รอบคัดเลือกภาคเหนือ)