เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคดอกคำใต้ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT มาตรฐานเหรียญเงิน ระดับชาติ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประธานในพิธีเปิดโครงการการประเมินผลงานวิชาโครงงานของ นักเรียน นักศึกษา