วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครูดวงนภา สุทโธ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคดอกคำใต้ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด