“จงนำคำดูถูกมาเป็นแรงผลักดัน ทำให้เราเก่งขึ้น และชนะคำดูถูกเหล่านั้น ด้วยการกระทำ”