“งานบางอย่างอาจจะยาก แต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้”