“รกคนดีกว่ารกหญ้า แต่ถ้าคนไม่เข้าท่า รกหญ้าดีกว่ารกคน”