“ต้องเชื่อว่าเราทำได้ กล้าที่จะลงมือทำแล้วจะได้คำตอบว่ามันทำได้จริงๆ”