วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 9/2567 เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566