วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครูดวงนภา สุทโธ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคดอกคำใต้ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคดอกคำใต้ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT มาตรฐานเหรียญเงิน ระดับชาติ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประธานในพิธีเปิดโครงการการประเมินผลงานวิชาโครงงานของ นักเรียน นักศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคดอกคำใต้ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มาตรฐานเหรียญทองแดง ระดับภาค
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคดอกคำใต้ เข้าร่วมโครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปีที่ 10 Cabling & Networking Contest (รอบคัดเลือกภาคเหนือ)