แผนกเทคนิคคอม​พิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้​ได้ที่ 4 ระดับภาคเหนือ การแข่งขันทักษะ​เขียนโปรแกรม​ควบคุม​อุปกรณ์​ IOT ประจำปีการศึกษา​ 2566