วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 38/2566 เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งทักษะระดับภาค