วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 44/2566 เรื่อง พิธีวางถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 32​/2566 เรื่อง การประเมินการเครียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ นุ่งจุ้ง และนายอนุสรณ์ บุญเจริญปัญญา และครั้งที่ 1 จำนวน 1 ราย ได้แก่นายอานนท์ หรุ่นขำ