วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 41/2566 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์