วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 42/2566 เรื่อง อาชีวะโชว์ความเป็นไทย สวมผ้าไทยใส่ชุดพื้นเมือง