วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 44/2566 เรื่อง พิธีวางถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร