วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 45/2566 เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ