วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 47/2566 เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค