วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 48/2566 เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด