วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 49/2566 เรื่อง รับมอบน้ำดื่มจากร้านกรีนวิง 1985 จำกัด