วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 51/2566 เรื่อง Christmas Day