นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ณ.โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้