วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง แนะแนวขุนขวากพิทยา