ประกาศ!!! เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ ๒๕๖๗