วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 8/2567 เรื่อง ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24