วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 10/2567 เรื่อง โครงการประเมินผลงานวิชาโครงงานของนักเรียน นักศึกษา ประภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566