วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 11/2567 เรื่อง โครงการอบรมระยะสั้น (Up – Skill , Re – Skill)