วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 12/2567 เรื่อง ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้