วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 13/2567 เรื่อง การมอบตัว ยืนยันสิทธิ์ในการสมัครโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก