วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 14/2567 เรื่อง ปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2567