ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ยินดีกับความสำเร็จ พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานผู้มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ แต่ละแผนกเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้