ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เรื่อง เชิญชวนบุคคลทั่วไป ร้านอาหาร เข้าร่วมแข่งขันการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗