วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 15/2567 เรื่อง ร่วมต้อนรับท่านคณะรัฐมนตรี