ประกาศรายชื่อผู้สมัครร้านค้าภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567